รายละเอียดเว็บโฮสติ้ง

บริการโฮสติ้งด้วย Server คุณภาพสูง เร็ว แรง ไม่มีล่ม เอาใจใส่ลูกค้า ติดตั้ง cms ใน 1 คลิก. บริการ 24 ชั่วโมง มีระบบสำรองข้อมูล เปิดมาแล้วกว่า 15 ปี มีลูกค้าไว้วางใจกว่า 20,000 ราย. ไม่มีล่ม. เร็วแรง. รับประกันความพึงพอใจ. บริการดี.

HOSTING SSS SS S MM M L XL XXL SUPPER
ค่าบริการ
รายเดือน
35 80 150 200 250 300 400 900 1,500
ค่าบริการรายปี 350 800 1,500 2,000 2,500 3,000 4,000 9,000 15,000
Disk Space 0.5 GB 1 GB 2 GB 5 GB 8 GB 10 GB 20 GB 50 GB 100 GB
Data transfer
(GB/Month)
500 1,000 2,000 5,000 8,000 10,000 Unlimited Unlimited Unlimited
Multi domain 1 1 1 1 1 1 5 10 Unlimited
Hosting Features
Email Accounts Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Mysql Database Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Ftp Accounts Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Domain Alias Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Sub Domain Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Email Features
POP3 / IMAP
Web Mail
Email Forward
Mailing List
Anti Virus
Anti Spam
Google Apps
Hosting Advanced Features
Programming HTML, AJAX, XML, PHP7 , SSI , Perl , CGI , Personal cgi-bin , WAP , CSS , jQuery
Database MYSQL 8.0
Phpmyadmin Tis620 and UTF-8
SQLite 2.8.x , 3.3.x
Component Zend Optimizer, ionCube Loader
Control Panel Direct Admin
Secure Socket layer (SSL)
Enhanced FrontPage 2002
Password Protection
รายงานสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
แก้ไข permission ได้ด้วยตัวเอง
Web Hosting Monitoring
Weekly Backup Backup เว็บไซต์ อีเมล์ ฐานข้อมูล ทุกคืนวันเสาร์ จำนวน 1 ชุด
Daily Backup Backup ฐานข้อมูล MySQL เป็นประจำทุกวัน ย้อนหลังได้ 7 วัน
สั่งซื้อ สั่งซื้อ สั่งซื้อ สั่งซื้อ สั่งซื้อ สั่งซื้อ สั่งซื้อ สั่งซื้อ สั่งซื้อ
* ค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คลิกเพื่อสอบถามทาง LINE

คลิกเพื่อโทรสอบถาม
062 519 9855

 

 

หมายเหตุ ...

Disk Space หมายถึง พื้นที่สำหรับเก็บข้อมูล ซึ่งจะรวม ทั้ง File ต่างๆ เช่น image file, database, email และทุกสิ่งที่ท่านเอามาวางในในเว็บของท่าน (ไม่รวม log ของเว็บไซต์)

Data transfer หมายถึง ปริมาณข้อมูลของเว็บไซต์ที่ถูกเรียกออกไปใช้งาน หรือเรียกดู ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับความเร็ว ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ในหน้าเว็บไม่ว่าจะเป็น Flash image นามสกุลต่างๆ vdo clip ล้วนแต่ทำให้เกิด Datatransfer ซึ่งค่านีจะถูก Reset ทุกสิ้นเดือน (จะปิด อัตโนมัติ เมื่อเกินก่อนสิ้นเดือน)

Multi domain หมายถึง จำนวนโดเมนที่จะสามารถเพิ่มได้ใน Hosting เดียวกัน

Hosting Features หมายถึง คุณสมบัติของโฮส

Email Accounts หมายถึง

Mysql Database หมายถึง ฐานข้อมูล ที่จะสร้างขึ้นมาใช้งาน ด้าน joomla webboard ระบบร้านค้า ต่างๆ รวมไปถึงผู้พัฒนาเว็บที่ต้องการใช้

Ftp Accounts หมายถึง

Domain Alias หรือ Domain pointer หมายถึง โดเมนเสมือนกับโดเมนหลักนั้นๆ อย่างเช่น โดเมน hostinglotus.net ทำ domain pointer ไว้ ในใต้โดเมนหลัก ของ Hostinglotus.com เมื่อพิมพ์เข้าเว็บที่ hostinglotus.net จะเห็นเหมือน Hostinglotus.com และไม่ใช้พื้นที่ในส่วนของ Multi Domain และถึงแม้โดเมน Hostinglotus.com จะเข้าไม่ได้อาจจะเรื่องของโดเมนหมดอายุ Hostinglotus.net ก็ยังจะเข้าได้อยู่

Subdomains หมายถึง โดเมนย่อยภายใต้โดเมนหลักของท่าน เช่น http//vps.hostinglotus.com vps ถือเป็น subdomain ของ hostinglotus.com

Email Features หมายถึง คุณสมบัติของอีเมล์

POP3 / IMAP หมายถึง ทำให้คุณสามารถดาวน์โหลดข้อความจากเซิร์ฟเวอร์ของ อีเมล์มาไว้ในคอมพิวเตอร์ เพื่อเปิดดูอีเมลด้วยโปรแกรมอย่างเช่น Microsoft Outlook หรือ Thunderbird ได้ แม้จะไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ก็ตาม

Web Mail หมายถึง บริการรับส่งE-Mailบนเซอร์เวอร์ผ่านทางหน้าต่าง web browser เช่น IE, Firefox, Google Chrome ฯลฯ ในการใช้งาน E-mail ในองค์กรของตัวเองแทนการใช้งานอีเมล์อื่นๆ เช่น hotmail, yahoo mail, gmail สามารถอ่าน ตอบ ได้ทุกสถานที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

Email Forward หมายถึง คุณสามารถ forward mail ที่เข้ามายัง email ของโฮส ไปยัง email อื่นๆของคุณได้

Mailing List หมายถึง กลุ่มรายชื่อของอีเมล์ซึ่งเมื่อคุณส่งอีเมล์ไปที่ mailing lists นั้น mailing lists จะช่วยทำการกระจายไปให้กับอีเมล์ที่อยู่ในกลุ่มโดยอัตโนมัติ

Anti Virus - Anti Spam หมายถึง ขจัดสแปมและไวรัส 99.99% ด้วยระบบ AntiSpam Gateway และ Virus Gateway ของเรา

Google Apps หมายถึง สามารถนำ Google Apps มาใช้งานร่วมกับ โดเมนของลูกค้าได้ทันที

Hosting Advanced Features หมายถึง คุณสมบัติขั้นสูงของโฮส

Programming หมายถึง รองรับการพัฒนาแอพลิเคชั่นแบบ Web Based Application โดยใช้ภาษามากมายหลายภาษา เช่น HTML, AJAX, XML, PHP4, PHP5 , SSI , Perl , CGI , Personal cgi-bin , WAP

Database หมายถึง ระบบฐานข้อมูลของเว็บ มี MYSQL 5.0 ให้ใช้ฟรี

Phpmyadmin Tis620 and UTF-8 หมายถึง ระบบฐานข้อมูล phpmyadmin รองรับระบบภาษาไทยทั้ง Tis620 และ UTF-8

SQLite 2.8.x , 3.3.x หมายถึง database system แบบหนึ่งที่เมื่อเทียบกับพวก mysql แล้ว เจ้า SQLite นี้จะคล่องตัวกว่ามาก

Component หมายถึง โปรแกรมย่อยเสริมพิเศษ ส่วนใหญ่มีไว้เพื่อจุดประสงค์เฉพาะ เช่น component ในการ upload file เช่น Zend Optimizer, ionCube Loader

Control Panel หมายถึง ระบบจัดการ web hosting ที่ประกอบด้วยฟีเจอร์มากมาย ช่วยให้คุณสามารถจัดการ web hosting ของโดเมนของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้งานผ่านทางหน้าเว็บ เช่น การ upload ไฟล์สำหรับ web site, การจัดการอีเมล์, การสำรองข้อมูล (Backup), การ FTP, CGI script และสถิติของเว็บไซต์ (web site statistics) และอื่นๆ อีกมากมาย

Secure Socket layer (SSL) หมายถึง รองรับ SSL โปรโตคอลความปลอดภัย ที่ถูกใช้เป็นมาตรฐาน ในการเพิ่มความปลอดภัย ในการสื่อสารหรือส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีการการเข้ารหัสแบบ Public-key encryption เป็นการเข้ารหัสที่มี key 2 ส่วนคือ public key และ private key

Enhanced FrontPage 2002 หมายถึง รองรับเว็บไซด์ที่ใช้ โปรแกรม FrontPage ขณะที่สร้างและแก้ไขเว็บเพจ

Password Protection หมายถึง ปกป้อง ความเป็นส่วนตัวของคุณ ด้วยรหัสผ่าน เพื่อความปลอดภัย

รายงานสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ หมายถึง มีรายงานสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ ให้ตรวจสอบได้

แก้ไข permission ได้ด้วยตัวเอง หมายถึง แก้ไข prrmission ต่างๆ ของเว็บไซด์ได้ด้วยตัวเองผ่านระบบ Direct Admin

Web Hosting Monitoring หมายถึง การติดตามดูแลข้อมูลเว็บไซด์

Weekly Backup หมายถึง ระบบสำรองข้อมูล เว็บไซต์ อีเมล์ ฐานข้อมูล อัตโนมัติทุกคืนวันเสาร์ จำนวน 1 ชุด

Daily Backup หมายถึง ระบบสำรองข้อมูล ฐานข้อมูล MySQL เป็นประจำทุกวัน ย้อนหลังได้ 7 วัน

24x7 SUPPORT หมายถึง ระบบบริการและคอยช่วยเหลือลูกค้าทุกท่านตลอด 24 ชั่วโมง และหลากหลายช่องทาง หากมีข้อสงสัยการใช้งาน Web Hosting

Unlimited หมายถึง การมีหรือการสร้างส่วนต่างใน Hosting ไม่จำกัด ตาม Package ที่ท่านได้เลือกใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็น domain email database subdomain ftp user

 

ขอให้ท่านถูกใจกับ Package ที่ท่านได้เลือกและพิจารณา
ขอบคุณที่ใช้บริการกับเรา
info@serverdee.net