เช่าพื้นที่เว็บโฮสติ้ง

บริการโฮสติ้งด้วย Server คุณภาพสูง เร็ว แรง ไม่มีล่ม เอาใจใส่ลูกค้า ติดตั้ง cms ใน 1 คลิก. บริการ 24 ชั่วโมง มีระบบสำรองข้อมูล เปิดมาแล้วกว่า 15 ปี มีลูกค้าไว้วางใจกว่า 20,000 ราย. ไม่มีล่ม. เร็วแรง. รับประกันความพึงพอใจ. บริการดี.

SSS เพื่อการศึกษา

 • พื้นที่ : 0.5 GB
 • Data Transfer : 500 GB
 • 350 บาท/ปี
 • เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ใช้ทำโปรเจ็ค หรือ เริ่มธุรกิจขนาดเล็ก

SS เริ่มต้นเปิดร้านค้า

 • พื้นที่ : 1 GB
 • Data Transfer : 1,000 GB
 • 800 บาท/ปี
 • เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นอยากมีเว็บไซด์แสดงข้อมูลร้านค้าขนาดเล็ก สินค้าไม่มาก

S ร้านค้าขนาดย่อม

 • พื้นที่ : 2 GB
 • Data Transfer : 2,000 GB
 • 1,500 บาท/ปี
 • เหมาะสำหรับร้านค้าขนาดย่อม ที่มีลูกค้าเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์เป็นประจำ

MM เริ่มต้นธุรกิจ

 • พื้นที่ : 5 GB
 • Data Transfer : 5,000 GB
 • 2,000 บาท/ปี
 • หมาะสำหรับเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็ก ที่มีลูกค้าเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์เป็นประจำ สินค้าหลากหลาย

M ธุรกิจขนาดกลาง

 • พื้นที่ : 8 GB
 • Data Transfer : 8,000 GB
 • 2,500 บาท/ปี
 • เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลาง ที่มีลูกค้าเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์เป็นประจำในแต่ละวันเป็นจำนวนไม่มากนัก

L ธุรกิจขนาดใหญ่

 • พื้นที่ : 10 GB
 • Data Transfer : 10,000 GB
 • 3,000 บาท/ปี
 • เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ ร้านค้าออนไลน์ ที่มีลูกค้าเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์เป็นประจำในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก

XL ธุรกิจมีลูกค้าเยี่ยมชมสูง

 • พื้นที่ : 20 GB
 • Data Transfer : ไม่จำกัด
 • 4,000 บาท/ปี
 • เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ ที่มีลูกค้าเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์เป็นประจำในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก มีปริมาณข้อมูลสูง

XXL ธุรกิจมีหลายเว็บในเครือ

 • พื้นที่ : 50 GB
 • Data Transfer : ไม่จำกัด
 • 9,000 บาท/ปี
 • เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ ที่มีลูกค้าเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์เป็นประจำในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก มีปริมาณข้อมูลสูง มีเว็บในเครือหลายเว็บไซด์

SUPER ธุรกิจมหาชน

 • พื้นที่ : 100 GB
 • Data Transfer : ไม่จำกัด
 • 15,000 บาท/ปี
 • เหมาะสำหรับธุรกิจมหาชน ที่มีลูกค้าเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์เป็นประจำในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก มีปริมาณข้อมูลสูงมาก มีเว็บในเครือหลายเว็บไซด์